WhatsApp
KAYDIR

HUKUKİ MAKALELER

İnternet sitemizde güncel olarak yayınladığımız hukuki makaleleri takip edebilirsiniz. Detaylı bilgi almak ve bizlere ulaşmak istiyorsanuz iletişim bilgilerimizden hemen ulaşabilirsiniz...

MESAİNİN HACZİNE İZİN YOK

MESAİNİN HACZİNE İZİN YOK

◼️Yargıtay'ın 12.Hukuk Dairesi'nin 04.02.2020 Tarihli ve 2019/14494 E. 2020/820 K. sayılı içtihadında fazla çalışma ücreti ve genel tatil alacağının tamamı üzerine haciz konulamayacağına ; borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile ve genel tatil alacağının 1/4'ünden fazlasının haczinin mümkün olmadığına karar vermiştir. 

◼️İlgili karar ise şu şekildedir ''....İcra müdürlüğünce borçlunun fazla çalışma ücreti ve genel tatil alacağının tamamı üzerine haciz konulduğu borçlu vekilinin haczin kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmaktadır . Bu durumda borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile ve genel tatil alacağının 1/4'ünden fazlasının haczi mümkün değildir. O halde mahkemece . şikayetin , borçlunun fazala çalışma ücreti alacağı ile ve genel tatil alacağı üzerine konulan haczin 1/4 ' ünü aşan kısım yönünden kabulüne karar verilmesi gerekirken tümden kabulü isabetsizdir..... '' 

 

☎️İŞ HUKUKU KONULARINDA  ; hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Alsancak Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait +90 (346) 223 86 47 ve +90 (538) 091 63 15 iletişim numaralarından tarafımıza ulaşabilirsiniz.

 

 

01.