WhatsApp
KAYDIR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uyum Süreci

Avukat Feyza Nur Alsancak | Alsancak Hukuk Bürosu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uyum Süreci

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uyum Süreci

Kişisel verinin değeri konusu günümüzde artık ekonomilerin en önemli unsuru haline gelmiştir.Her gün, devlet kurumları ve özel kuruluslar; bireyler hakkında önemli miktarda veriyi toplamakta, saklamakta, islemekte ve nakletmektedirler. Teknolojinin gelismesi, kisilerin bilgiyi paylasması ve dünya çapında yaymasına izin verecek sekilde; kisilerin bilgilerinin kontrolünü kaybederek, kendilerine karsı kullanılması gibi tehlikeli durumların olusmasına sebep olmaktadır.Kişisel Verilerin Korunması konusunun ülkemizde yasalaşması hususunda Avrupa Birliğinde 95/46/AB sayılı Avrupa Birliği Direktifini baz alarak hazırlanan 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiş olup, anılan Kanun vatandaşları, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler şirketlerin özellikle bilgi işlem ve insan kaynakları birimlerini ilgilendirmektedir.

Kanun, veri işleme, veri sahibi, veri sorumlusu, veri işleyen gibi tanımlar ile Veri Koruma Kurumu ve Kurulu gibi düzenleyici yapıları oluşturmuş; buna paralel olarak veri sahibi gerçek kişiye haklar, veri sorumlusu ve veri işleyen gerçek veya tüzel kişilere ise yükümlülükler ve yaptırımlar getirmiştir.

KVKK’ ya uyumun sağlanması amacıyla Alsancak Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize:

-KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,

-Şirket ölçeğine göre sürelerde farklılıklar olsa da 2 ila 4 aylık bir süreye yayılan Uyum Projesi ile, Sürekli Uyumluluk sürecinde izlenmesi gereken yol haritası çizilmektedir.

-Şirket üst yönetimine konunun önemini anlatan bir sunum yapılarak şirketin ihtiyaçlarının belirlenmesinin 

-Şirketin her bir bölümünde işlenen kişisel veri grupları tespit edilerek Kişisel Veri Faaliyet Envanteri çıkarılması sayesinde mevcut durumun tespit edilmesini

-Mevcut durum analizi çıktıları doğrultusunda tüm kişisel veri gruplarının mevcuttaki işlenme şekli göz önüne alınarak, ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumluluk sağlanması amacıyla eksikliklerin belirlenmesi

-Fark tespit aşamasında belirlenen eksikliklerin ve oluşturulan önerilerin, ilgili Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda tamamlanması ve hayata geçirilmesi

-İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,

 

 

 

 

01.

Diğer Hizmetlerimiz

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu olarak Rekabet Hukuku konusunda sunduğumuz hizmetlerin bazılar;   -Yerinde incelemeler ve soruşturmalar konusunda hukuki danışmanlık -Bireysel muafiyet ve ...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uyum Süreci

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uyum Süreci

Kişisel verinin değeri konusu günümüzde artık ekonomilerin en önemli unsuru haline gelmiştir.Her gün, devlet kurumları ve özel kuruluslar; bireyler hakkında ...

İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı

İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı

​İş ve Sosyal  Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:   -Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin ...

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu tarafından  İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:   -Her türlü idari  başvuru ve itirazların yapılması -İdari ...

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu tarafından Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:   -Tapu işlemleri -Kiralama sözleşmeleri -Ayni, şahsi hak tesisi ...

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu tarafından  Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:   -Marka Patent Vekilliği -Marka ve  patent tescili korunması devri ...

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu tarafından Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:   -Alım Satım Sözleşmeleri -Tüketici hukuku alanında tüm ...

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu bilgi teknolojileri hukuku, lisanslama, , fikri mülkiyet hakları yönetimi gibi spesifik alanlarda derin ve çözüm odaklı hukuki hizmetler ...

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu , Şirketler  Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah,  birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde avukatlık ve hukuki ...

Sağlık ve İlaç Hukuku

Sağlık ve İlaç Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu Sağlık Hukuku alanında sektörel faaliyetlerden doğan akdi ve idari tüm uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili hizmet ...

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu, İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile ...

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu, Ceza Hukuku  alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü Avukatlık ve hukuki danışmanlık ...

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu , gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, ...

02.